Зареждам...
Обект: ОСК „Морска градина”, Съоръжение: Футболно игрище

Четвъртък Петък Събота Неделя Понеделник Вторник Сряда
Часове
27.06.2019
28.06.2019
29.06.2019
30.06.2019
01.07.2019
02.07.2019
03.07.2019
8:00 - 9:00 изминал------------
9:00 - 10:00 изминал---ЗАЕТ---------
10:00 - 11:00 изминал------------
11:00 - 12:00 изминал------------
12:00 - 13:00 изминал------------
13:00 - 14:00 изминал------------
14:00 - 15:00 ---------------
15:00 - 16:00 ---------------
16:00 - 17:00 ---------------
17:00 - 18:00 ---------------
18:00 - 19:00 ЗАЕТЗАЕТ
19:00 - 20:00 ЗАЕТЗАЕТЗАЕТЗАЕТЗАЕТЗАЕТ
20:00 - 21:00 ЗАЕТЗАЕТЗАЕТЗАЕТЗАЕТЗАЕТЗАЕТ
21:00 - 22:00 ЗАЕТЗАЕТЗАЕТЗАЕТЗАЕТЗАЕТ
22:00 - 23:00 ЗАЕТЗАЕТЗАЕТ
23:00 - 0:00

Моля забележете, че резервациите за съоръжението са както следва:

 

I-ва часова зона

- от Понеделник до Петък, от 18:00 ч. до 00:00 ч. на цена 30.00 лв.

- Събота и Неделя - цена 30.00 лв.

* Заб. Часовете извън горните граници са безплатни и не подлежат на резервиране.