Зареждам...

Юнашки салон

Съоръжения

Юнашки салон - зала

виж повече
Информация
"Юнашки салон" ОП Спорт Варна

„Юнашки салон“ се намира в центъра на град Варна, бул.“Христо Ботев“, 1.
Сградата е архитектурен паметник на културата от 1982 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ЮНАШКИ САЛОН

Работно време за посещение:

всеки ден от 9:00 до 20:00
.
Организатор, тел. 0882 631 461/0884460466
e-mail: usalon1910@gmail.com

Нормативни документи, регламентиращи възможностите и начина за ползване на залата :

1.    Правилник за вътрешния ред в комплекс „Юнашки салон“.

2.    Вътрешни правила и процедури за организация на работата при предоставяне на възмездно ползване на спортните обекти.

3.    Приложение към решение No. 375-4 за цените при отдаване за възмездно ползване.

Фото галерия
Юнашки салон
Юнашки салон
Юнашки салон
Юнашки салон
Юнашки салон
Юнашки салон
виж повече
Местоположение