Зареждам...
Открит летен амфитеатър
Амфитеатърът е с прожекционна стена, сцена за масови мероприятия и капацитет от 300 места.

Предоставя се за ползване при следните цени:

-    за наемане до 2 часа - 100 лв.;

-    за наемане повече от 2 часа - 40 лв. за всеки започнат час.